Fightforex

 


Fightforex

אודות הפרוייקט:
האתר משלב מערכת ניהול מתקדמת, ממשקים לרשתות חברתיות פופלריות, מערכת קטלוג משוכללת ופיתוחים ייעודיים לצורכי החברה

טכנולוגיות:
PHP, MySQL, HTML, CSS, JQuery


פיתוחים:

מערכת קטלוג מתקדמת כולל מערכת ניהול סוכנים אונליין וניתוני מטח שמתעדכנים בכל שניה דרך ממשק שמחובר לבנקים בין לאומיים , כולל מערכת ניהול חדשות ומאמרים .


אודות החברה :

Fightforex היא חברה שמעסיקה סוכנים לבורסה וסחר במתח , החברה מעסיקה סוחרים וסוכנים מרחבי העולם.


תשתית:

LINUX

לאתר חברת Fightforex.com