Ken Studio

 


Ken Studio

 

אודות הפרוייקט:
האתר משלב מערכת ניהול מתקדמת, עיצוב עדין ונקי, מערכת קטלוג משוכללת ופיתוחים ייעודיים לצורכי החברה ,

טכנולוגיות:
PHP, MySQL, HTML, CSS, JQuery, Photoshop


פיתוחים:

מערכת קטלוג מתקדמת


אודות החברה :

אתר Kenstudio שייך לסטודיו אדריכלים עם היקף פרוייקטים במכובד .


תשתית:

LINUX